Változások a KATA adózásában 2021 január 1-től

A KATA adózásában 2021 Január 1-től  jelentős változások történtek amelyek a következők:

 • Ha a belföldi székhelyű vállalkozás olyan kisadózónak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll,  a juttatás után a  megbízó  juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 %-os mértékű adót kell  megfizetni.
 • Amennyiben a belföldi vállalkozás a tárgyévben ugyanannak a kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 %-os mértékű adót köteles fizetni.  A kapcsolt vállalkozástól származó összeget itt nem kell számításba venni.
 • A belföldi megbízónak az adót  havonta kell bevallani és megfizetni a 3 millió Ft-os határ átlépése utáni hónap 12. napjától.
 • A belföldi megbízó  a tárgyévet követő év január 31-éig köteles tájékoztatni a kisadózó vállalkozást a 40 %-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.
 •  Ha a kisadózó vállalkozás vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló külföldi vállalkozástól szerez bevételt,   a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig a megszerzett bevétele után 40 %-os mértékű adót kell megfizetni. Ez a bevétel  28,568%-a.
 • Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi megbízótól az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevételének a 71,42%-a után   40 %-os mértékű adót kell megfizetni. Ez a bevétel  28,568%-a.
 • Nem szükséges megfizetni a 3000 000,-Ft túllépése miatti 40%-os adót az alábbi esetekben:
  • Egészségbiztosítási alapból származó juttatás esetég pl.: Háziorvos
  • Jogszabály alapján kapott juttatások után.
  • Költségvetési szervtől származó juttatás után.
 • Amennyiben a kisadózónak a fentiek alapján adót kell fizetnie, akkor köteles az adóévet követő év február 25-éig havonkénti és ki fizetőnkénti bontásban bevallást tenni az adóévben az adó alapjába tartozó bevételről, továbbá nyilatkozni a bevételt juttató személy nevéről és címéről.

A 3 millió forint feletti értéket a 12 milliós értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Emellett a fentiek alapján megfizetett 40%-os adó nem mentesíti a kisadózót a tételes adófizetés alól.

A tételes  KATA-t fizető adóalanyok ellátási alapja (Táppénz, Nyugdíj, stb.). a következőképpen változik:

Havi 50 000,-F-os KATA fizetés esetén az ellátási alap   102 000,-Ft.
Havi 75 000,-Ft-os KATA fizetése esetén az ellátási alap 170 000,-Ft.

A Kisadózó adatszolgáltatási kötelezettsége tájékoztatási kötelezettséggel is párosul a fentiekkel összhangban.

A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő kisadózó vállalkozó a szerződés megkötésekor írásban köteles tájékoztatni a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. A 2021. január 1. előtt kötött szerződések esetén a Kisadózónak 2021. január 21-ig kell tájékoztatást adni a kisadózói jogállásáról a megbízó felé.

A kisadózó a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – tájékoztatni köteles továbbá a kifizetőt a Kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről, avagy annak újrakeletkezéséről.

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel várjuk a jelentkezését!