Az Airbnb-s jövedelem adózása

Az alábbiakban a napjainkban nagyon népszerű rövidtávú lakás kiadás legkedvezőbb adózási szabályait foglaljuk össze.

Magánszemély szállásadó esetén a tevékenységhez adószám szükséges az egyéb szálláshely kiadási tevékenységre (552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.). Az adószámot a területileg illetékes NAV ügyfélszolgálaton lehet személyesen vagy meghatalmazott útján kiváltani. Ekkor fontos, az Áfa mentesség választása!

Egyéb szálláshely a szállodának, panziónak, kempingnek, üdülőháznak, közösségi szálláshelynek nem minősülő, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része. Fontos, hogy a hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat lehet.

Az SZJA törvény alapján fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az, aki egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nyújt szálláshelyet egy évben ugyanannak a személynek 90 napot meg nem haladó időtartamra.

A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató részére a legkedvezőbb a tételes átalányadózás választása, ha a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő egy lakásban vagy üdülőházban folytatja.

Bérelt ingatlan esetén a szállásadó tételes tételes átalányadózást nem választhat.

Ha a magánszemély több lakástulajdonnal vagy üdülőházzal rendelkezik, akkor csak abban az esetben választhatja a tételes átalányadózást, ha azok közül csak maximum 3-ban folytat fizető-vendéglátó tevékenységet.

A tételes átalányadó választása esetén az adó éves összege szobánként 38 400 forint, amelyet egyenlő részletekben a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetni. Az év közben kezdők esetében is a teljes évi adótételt kell megfizetni. Ezen felül Idegenforgalmi adót kell fizetni, melynek mértéke Önkormányzatonként eltérő.

A tevékenység végzéséhez az alábbi lépésekre van szükség:

1. Adószám kiváltása a fentiekben leírt módon.

2. A tevékenység végzését a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének az előre meghatározott nyomtatványon a kapcsolódó mellékletekkel be kell jelenteni. Ez ügyben az illetékes Önkormányzatnál kell tájékozódni. Itt átadásra kerül a vendégkönyv amit folyamatosan vezetni kell.

Az Önkormányzat a tevékenységet végző magánszemély részére átadja a Vendégkönyvet ami a szállóvendégek nyilvántartására szolgál, és vezetése kötelező.

A fenti két feltétel teljesítése után a tevékenység elkezdhető.

3. Számla kiállítása
Az egyéb szálláshely kiadásból (Airbnb, Booking) származó bevételről minden esetben kötelező számlát kiállítani legkésőbb a szolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül.

A tevékenység ÁFA köteles, de a Törvény lehetőséget biztosít 8 millió forint értékhatárig alanyi adómentesség választására. A 8 millió forint éves szinten értendő, így amennyiben valaki a tevékenységet év közben kezdi, úgy a 8 millió forintra vonatkozó feltételnek időarányosan kell megfelelni.

Az alanyi adómentesség nem egy automatikusan biztosított lehetőség, azt az adóalanynak választania kell a NAV-nál történő bejelentkezéskor.

Az adóalany szállásadónak a működtetett online felület (pl. Airbnb, vagy egyéb hasonló rendszerek) alkalmazásával kapcsolatban a EU másik tagállamában letelepedett adóalanytól (külföldi cégtől) ellenérték fejében igénybe vett szolgáltatás miatt közösségi adószámmal kell rendelkeznie, amelyet az adóalany bejelentése alapján állapít meg a NAV.

Az igénybe vett, az Áfa tv. szerint belföldön teljesülő kifizetett szolgáltatás után a szállásadót 27 %-os mértékű ÁFA fizetési kötelezettség terheli, melyről havonta bevallást kell benyújtani és az adót megfizetni.

Összefoglalva: a szállásadó feladata az adószám megszerzése és a jegyzői bejelentés után a következő:

1. A vendégkönyv rendszeres vezetése,
2. Számla kiállítása minden megszerzett bevételről,
3. A helyi idegenforgalmi adó havi (IFA) bevallása és megfizetése a bevétel illetve a vendégéjszakák alapján, a beszedést követő hónap 15. napjáig.,
4. A havi ÁFA bevallás és a közösségi összesítő nyilatkozat benyújtása a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig az online felületet működtető EU-n belüli szolgáltatónak kifizetett jutalék után (27%)
5. Tételes SZJA megfizetése negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig egyenlő részletekben. Az éves SZJA bevallásban a tevékenységgel kapcsolatban adatot kell szolgáltatni.

A további részletekkel kapcsolatban állunk rendelkezésére.