Mit kell tudni a Személyi Jövedelemadóval kapcsolatban?

Ezen az oldalon a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány fontos teendőt, illetve megpróbáljuk azokat érthetően megosztani.

Mi az SZJA, milyen jövedelmekről kell bevallást készíteni és kinek?
A törvény alapján általánosan Személyi Jövedelemadót magánszemélyek Magyarországon megszerzett jövedelme után kell fizetni, illetve adófizetési kötelezettség terheli magyar állampolgár külföldön le nem adózott jövedelmét is.

A magánszemély az alábbi formában szerezhet jövedelmet:

Nem önálló tevékenységből származó jövedelem:

Munkaviszonyból származó jövedelem:

Munkaviszony esetén a munkáltató havonta köteles a kifizetett munkabér után levonni és megfizetni a munkáltató béréből a személyi jövedelemadó összegét. A következő év január 31-ig minden ilyen módon levont és megfizetett jövedelemadóról igazolást kap a munkavállaló.

Társas vállalkozás tagjának közreműködéséért kapott jövedelem

Ilyen lehet a Bt., Kft. tagjainak a közreműködésért fizetett összeg.

Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként kapott jövedelem

Választott tisztségviselők jövedelme

Segítő családtagként szerzett jövedelem

Önálló tevékenységből származó jövedelem:

Ilyen például az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó stb. jövedelme. Ezen jövedelmek után speciálisan kerül megállapításra a jövedelem és az utána fizetendő adó.

Egyéb jövedelem

Ebbe a jövedelem kategóriába az általános szabály szerint adózó a fentiekben nem tartozó jövedelmek tartoznak
A három legnagyobb jövedelemtípus mellett a törvény nevesít egyedi módon adózó jövedelem kategóriákat, mint például a(z):

  • Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem,
  • Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
  • Kamatjövedelem,
  • Osztalékjövedelem,
  • Árfolyamnyereségből származó jövedelem,

Ezen jövedelmek megállapításának egyedi szabályai vannak, amely kellő alaposságot igényel.

Adómentes jövedelmek amelyeket nem kell a bevallásban feltüntetni

Egyes jövedelmek a törvény alapján mentesek az adófizetés alól illetve 0%-os kulccsal adóznak. Az ilyen jövedelmeket a jelenlegi szabályozás alapján nem kell feltüntetni az adóbevallásban. Ilyen például az EVA-s osztalék, 5. évet meghaladó termőföld bérbeadásból származó jövedelem, az adómentes kategóriába tartozó ingó vagyontárgy értékesítés stb.

Ezen jövedelmek ugyan nem kerülnek be a bevallásba, de egy esetleges vagyonosodási vizsgálat esetén fontos, hogy a belőlük származó pénz elköltésének a forrását igazolni tudjuk. Ezért nagyon lényeges, hogy minden megszerzett jövedelmet igazolni tudjon az adózó.

Adókedvezmények

Az adó megállapításánál év közben és év végén is lehet érvényesíteni a hatályban lévő kedvezményeket, mint például a családi adókedvezmény, őstermelői kedvezmény és egyéb kedvezmények. Ezek megfelelő módon történő igénybevétele jelentős adómegtakarítást eredményezhet.

Személyi Jövedelem Adó bevallási és fizetési kötelezettség határideje

Az Önadózó magánszemélyeknek amennyiben nem egyéni vállalkozók és előzetesen nem kérték a NAV-tól az egyszerűsített adó-megállapítást, Május 20. napjáig kell bevallani és megfizetni az előző évre vonatkozóan a Személyi jövedelemadót.