Legfontosabb adóváltozások 2023-ban

 

Az  alábbiakban röviden összefoglaltuk a 2023-as évet érintő legfontosabb adózási, járulékfizetési és egyéb változásokat.

 1. január 1-től a minimálbér 232 000-Ft a garantált bérminimum pedig 296 400,-Ft.

Minimálbér és a Garantált Bérminimum után fizetendő adók és

Járulékok

Fizetendő terhek

Teher Mértéke

Minimál-bér

Garantált  bérminimum

Társas Vállalkozó jövedelem kivét (Tag és ügyvezető garantált bérminimum)

Bruttó havi Jövedelem

232 000

296 400

296 400

Foglalkoztató által fizetendő

13,00%

30 160

38 532

43 349

Szociális Hozzájárulási Adó

13,00%

30 160

38 532

43 349

Alkalmazott (Biztosított által fizetendő)

33,50%

77 720

99 294

99 294

TB Járulék

18,50%

42 920

54 834

54 834

SZJA

15%

34 800

44 460

44 460

Kifizetendő Nettó Bér

154 280

197 106

197 106

Összes Adó és Járulék

107 880

137 826

142 643

Összes Bér és járulék

262 160

334 932

339 749

Nettó bér/bérköltség

58,8%

58,8%

58,0%

2.   A tételes KATA-t fizető adóalanyok ellátási alapja (Táppénz, Nyugdíj, stb.). a következőképpen változik:

Havi 50 000,-F-os KATA fizetés esetén az ellátási alap    108 000,-Ft. 

3.  A 25 év aluliak SZJA adóalap kedvezményben részesülnek a KSH által közzétett bruttó átlagbér mértékéig (2023-ban 499 952,-Ft). A kedvezmény bizonyos jövedelem típusokra nem érvényes pl. ( Külön adózó jövedelmek: osztalék, árfolyamnyeréség, kamatjövedelem, ; ingatlan bérbeadásból származó jövedelem stb. ) Amennyiben az adózó jövedelme meghaladja a kedvezményezett összeget és azt nem jelzi a munkáltatója felé, a meg nem fizetett adóra 12%-os különbözeti bírságot kell elszámolni.

4.  A 25. életévüket betöltött de a 30. életévük betöltése előtt anyává váló nők szja kedvezményt vehetnek igénybe, a kedvezmény lehetősége 2022. december 31-t követően nyílik meg.

A kedvezmény az alábbi jövedelem típusokra vonatkozik:

–  bérjövedelem (bér, illetmény,

illetménykiegészítés, prémium, jutalom, napidíj, túlóra stb.)

–  végkielégítés törvényben előírt mértéket meg nem haladó összege (ld. Munka törvénykönyve és különféle jogállási törvények).

– egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje,

– átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem,

– mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;

– az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;

– a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;

– a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;

– a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő

munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó

jövedelme.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege korlátozott, havonta nem haladhatja meg a  499 952 Ft-ot. Amennyiben az adózó jövedelme meghaladja a kedvezményezett összeget és azt nem jelzi a munkáltatója felé, a meg nem fizetett adóra 12%-os különbözeti bírságot kell elszámolni.

5. Az egyéni vállalkozók Átalányadójának a bevételi maximuma 2023-ban, általános esetben éves 27 840 000,-Ft, kiskereskedők esetében éves 139 200 000,-Ft b. Általánosan a bevétel 60%-a illetve 20%-a az SzJA és a Járulékok alapja. A főállású vállalkozóknak a minimálbér(garantált minimálbér) után mindenképpen meg kell fizetni a járulékokat akkor is ha nincs az adott hónapban bevétele, vagy az nem éri el a járulékminimum alapját.

2023-tól a teljes éves bevételből  figyelembe vehető a bevétellel nem érintett hónapokra arányosítható rész.    Az adó választása kevesebb adminisztrációval és egyes esetekben adómegtakarítással is járhat.

6.   Az EFO mértéke 2023-ban alkalmi munka esetén 2 300,-Ft/nap , mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén 1 200,-Ft/nap.

7.   Az Egészségügyi Szolgáltatási Járulék mértéke 2023. január 1-től havonta: 9600,-Ft.

8.   2023-tól vállalkozási formától függetlenül választható a tételes Helyi Iparűzési Adó fizetési lehetőség annak aki Kisvállalkozónak minősül. (azok a vállalkozások, amelyeknek a bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, kiskereskedelem esetén 120 millió forintot) .

A tételes HIPA alapja a következő:

12 000 000 Forint éves bevételig  2 500 000 Forint  ( adó 50 000,-Ft)

12 000 000 Forint és  18 000 000 Forint bevétel között  6 000 000 Forint ( adó  120 000,-Ft)

18 000 000 Forint és  25 000 000 Forint bevétel között   8 500 000 forint (adó 170 000,-Ft) Kiskereskedők esetén 120 000 000 forintig  8 500 000 forint (adó 170 000,-Ft) 

120 000 000 Forint  feletti bevétel esetén a kiskereskedő nem választhatja

A HIPA mértéke 2% az adóalapra vetítve.

A tételes HIPA választását az  illetékes önkormányzatnak be kell bejelenteni 2023. május 31-ig.

9.  Az 5000,-Ft-os Kamarai hozzájárulást 2022-től az alábbi számlára kell utalni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 12100011-10639683 (Gránit Bank).
– A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés azonosítása érdekében. Az előző évek díjait az eredeti bankszámlára utalják.

 

Bármilyen a fentiekkel  kapcsolatos illetve egyéb kérdésben készséggel állunk rendelkezésre!