Legfontosabb adóváltozások 2024-ben

 

Az  alábbiakban röviden összefoglaltuk a 2024-es évet érintő legfontosabb adózási, járulékfizetési és egyéb változásokat.

 2024.  január 1-től a minimálbér 266 800-Ft a garantált bérminimum pedig 326 000,-Ft.

Minimálbér és a Garantált Bérminimum után fizetendő adók és

Járulékok

Fizetendő terhek Teher Mértéke Minimálbér Garantált  bérminimum
Bruttó havi Jövedelem 266 800 326 000
Foglalkoztató által fizetendő 13,00% 34 684 42 380
Szociális Hozzájárulási Adó 13,00% 34 684 42 380
Alkalmazott (Biztosított által fizetendő) 33,50% 89 378 109 210
TB Járulék 18,50% 49 358 60 310
SZJA 15% 40 020 48 900
Kifizetendő Nettó Bér 177 422 216 790
Összes Adó és Járulék 124 062 151 590
Összes Bér és járulék 301 484 368 380
Nettó bér/bérköltség 58,8% 58,8%
Nettó bér/Bruttó bér 66,5% 66,5%

1. A teles KATA-t fizető adóalanyok ellátási alapja (Táppénz, Nyugdíj, stb.). a következőképpen változik:

         Havi  50 000,-F-os KATA fizetés esetén az ellátási alap    108 000,-Ft maradt. 

  1. A 25 év aluliak SZJA adóalap kedvezményben részesülnek a KSH által közzétett bruttó átlagbér mértékéig (2024-ben 576 601 Ft/hó). A kedvezmény bizonyos jövedelem típusokra nem érvényes pl. ( Külön adózó jövedelmek: osztalék, árfolyamnyeréség, kamatjövedelem, ; ingatlan bérbeadásból származó jövedelem stb. Amennyiben az adózó jövedelme meghaladja a kedvezményezett összeget és azt nem jelzi a munkáltatója felé, a meg nem fizetett adóra 12%-os különbözeti bírságot kell elszámolni.

 A 25. életévüket betöltött de a 30. életévük betöltése előtt anyává váló nők szja kedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény az alábbi jövedelem típusokra vonatkozik:

 –  bérjövedelem (bér, illetmény,

illetménykiegészítés, prémium, jutalom, napidíj, túlóra stb.)

–  végkielégítés törvényben előírt mértéket meg nem haladó összege (ld. Munka törvénykönyve és különféle jogállási törvények).

– egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje,

– átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem,

– mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;

– az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;

– a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;

– a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;

– a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő

munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó

jövedelme.

 A 30 év alatti anyák kedvezményének összege korlátozott, a kapcsolódó adóalap havonta nem haladhatja meg az 576 601 Ft-ot . Amennyiben az adózó jövedelme meghaladja a kedvezményezett összeget és azt nem jelzi a munkáltatója felé, a meg nem fizetett adóra 12%-os különbözeti bírságot kell elszámolni.

 Az egyéni vállalkozók Átalányadójának a bevételi maximuma 2024-ban, általános esetben éves 32 016 000,-Ft, kiskereskedők esetében éves 160 080 000,-Ft. A főállású vállalkozó a minimálbér(garantált minimálbér) után mindenképpen meg kell fizetni a járulékokat akkor is, ha nincs az adott hónapban bevétele, vagy az nem éri el a járulékminimum alapját.  A teljes éves bevételbe befizetendő adókba ugyanakkor figyelembe vehető a bevétellel nem érintett hónapokra arányosítható rész is.

Az adónem választása kevesebb adminisztrációval és egyes esetekben adómegtakarítással is járhat.

Az SzJA mentes rész:

 40%-os költséghányadnál: 2.668.000 Ft

80%-os költséghányadnál: 8.004.000 Ft

90%-os költséghányadnál: 16.008.000 Ft

  1. Az EFO mértéke 2024-ban alkalmi munka esetén 2 700,-Ft/nap , mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén 1 300,-Ft/nap.
  2. Az Egészségügyi Szolgáltatási Járulék mértéke 2024. január 1-től havonta: 11 300,-Ft.
  3. Az 5 000,-Ft-os Kamarai hozzájárulást 2022-től az alábbi számlára kell utalni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 12100011-10639683 (Gránit Bank).
    – A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés azonosítása érdekében. Az előző évek díjait az eredeti bankszámlára utalják.

   A Gépjárműadót (régen súlyadó) 2024-től egy összegben április 15-ig kell megfizetni. 2024-ben minden érintett   határozatot fog kapni a  határidő változása miatt. A határozatot érdemes keresni a tulajdonos és az üzembentartó tárhelyén is a pontos adófizetéshez.

Bármilyen a fentiekkel kapcsolatos illetve egyéb kérdésekben készséggel állunk rendelkezésre!